Sutelaksje goed slagge

In tige slagge sutelaksje justerjûn yn de trije doarpen.
Der is foar €2916,19 oan boeken ferkocht. Hjir fan giet 20% nei de organisaasje fan it U19KWC, dit is in grut internationaal junioaren kuorbaltoernoai organisearre troch u.o kuorbalferiening Mid-Fryslan.