Glasvezelcampagne voor dorpen in gemeente Leeuwarden van start

Het bedrijf DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne voor de dorpen in het zuiden van gemeente Leeuwarden. Dit geldt voor de dorpen Grou, Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Mantgum, Reduzum, Warten, Weidum, Wergea, Wurdum, Wytgaard. Inwoners die op de hoogte willen blijven van de voortgang van de campagne en meer willen weten over glasvezel kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief. Aanmelden kan via: gavoorglasvezel.nl.