Súd yn’ e lift

Yn juny 2007 kamen der earste bewenners op it Swinlân te wenjen. Mar yn 2002 wiene der grutte protest aksjes fanut it doarp.
In projektûntwikkeler woe bouwe efter Reduzum-Súd. Der kaam in soad wjerstân fan út it doarp, mar de projektûntwikkeler joech net op en naam de bewenners mei yn in rûnlieding troch syn plannen. Want der soe in nije haven komme, in strân, in mega mûnepark, in nij kuorbalstadion, it koe net op..