Stremming Haedstrjitte

De Haedstrjitte is gestremd voor de komende 4 maanden. Niet alleen voor bedrijven maar ook voor bewoners heel vervelend. We moeten ons allemaal aanpassen aan deze tijdelijke situatie, hoe vervelend dat ook is.
Dus medeweggebruikers, houdt je aan snelheid en let op aangepaste verkeersregels in de veelal smalle wegen, Legedyk, Haven, Buorren en DS Bangmastrjitte.
Op ontsluitingsroute, Haven dorp uit en via Buorren dorp in, geldt éénrichtingsverkeer.