Stremming Ayttawei

De brug in de Ayttawei is nodig aan renovatie toe. Dat gebeurt in de komende weken. Omdat de weg een belangrijke ontsluiting voor het dorp is, wordt geprobeerd de overlast tijdens de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. Maar dat de brug in deze periode gestremd is, kan niet worden voorkomen.