Strandje zomerklaar

Het strand heeft even onlangs een update gehad. Er is zand uit het water omhoog getrokken en het strand is wat afgevlakt. Uit de buis naar het Swin is zand uitgehaald ivm doorstroming en er is riet verwijderd. Met deze zomerse temperauren kan het strandje dan ook weer volop gebruikt worden.