Stipers(donateurs) meitsje Roto

Roto kin net sûnder stipers. Mei  dit jild kin tonielferiening ROTO útfierings meitsje en  stipe jaan oan toanielspilers, regisseurs, lûd- en ljocht en alles wat mei toaniel te meitsjen hat. Ek jimme kinne stiper wurde fan Roto foar mar € 7,50. Hjirmei hawwe jimme fry tagong foar de útfiering op 9 en 10 febrewaris. De kommende wike komt ROTO wer by de doarren del om it jild op te heljen. It soe moai wêze at it gepast betelle wurde kin.