Stien foar stien

It ôfbrekken fan it âlde hûs oan de Legedyk, is foar Alfred Tanahatoe echt monnikewurk. Stien foar stien komt der sa alle kearen wer in stikje skiednis troch syn hannen.