Stemmen voor statuten wijziging

22 april was de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum. Tijdens deze vergadering zou gestemd worden inzake de aanpassing van de statuten. Echter hiervoor waren onvoldoende leden tegenwoordig conform artikel 21 lid 3 van de statuten. Daarom wordt er nu binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, en gestemd over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest.
Geef je op voor de 2e algemene ledenvergadering om over dit onderwerp te stemmen.

.