Stemlokaal in gymzaal

De gemeente Leeuwarden heeft de gymzaal aangewezen als stemlokaal voor de de verkiezingen ten behoeve van de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân (woensdag 18 maart a.s.)
Dit betekent dat de gymzaal vanaf dinsdag 17 maart 12.00 uur tot aan donderdag 19 maart 12.00 uur niet beschikbaar is voor de reguliere activiteiten.