Startzondag in Friens

De Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a. en Wartengahe starten samen hun nieuwe kerkelijk seizoen met de Startzondag. Iedereen is welkom om dit mee te vieren tijdens de kerkdienst in Friens. Voorganger is Ds. Alice Buizer. Inloop, met koffie en wat lekkers, is vanaf 09.15 uur