Start zondag in kerk Friens

In de fraaie kerk van Friens zal 19 september in een informele sfeer een nieuw kerkelijk jaar van start gaan. De kerkenraad nodigt iedereen uit om de zondagse viering eens bij te wonen. Deze keer beginnen ze vanaf 9:30 met koffie of thee en zullen ongeveer 11:30 uur afsluiten met een drankje en hapje.
Omdat ze dan nog met de 1,5 meter beperking te maken hebben, worden bezoekers gevraagd zich van tevoren te melden bij Tjits Postuma (06-18490428) of Sjoukje Bakker (06-20050260).