Start peuter- en kleutergym

Na de herfstvakantie wordt er op de TDS in de groepen 1 en 2 gestart wordt met beweeglessen volgens het Nijntje Beweegdiploma. Aansluitend hierop biedt Gymnastiek Vereniging Stânfries donderdagmiddag tussen 14.30 – 15.30 uur ook Nijntje Beweeglessen aan. Op deze manier kan uw kind na school verder oefenen. Afke Smid geeft de lessen tijdens de reguliere gymlessen op school. Zij werkt hierin samen met de groepsleerkrachten én met GV Stânfries.