Start gym voor ouderen

Voor de inwoners van 65 jaar en ouder uit de trije doarpen start gymnastiekvereniging Stanfries met ouderengym. Vorig jaar namen Jelly van der Zijl en Rinie Boersma het initiatief om “Reduzum in beweging” van de grond te krijgen. Een beweeguurtje voor senioren uit Reduzum, Friens en Idaerd.
Samen hebben ze nu Grada Stoker uit Grou bereid gevonden om op woensdagmorgen van 9 tot 10 uur naar Reduzum te komen.