Stand Up Paddling

Sneon, tidens de na-de-fakânsje-party, is der in mooglikheid om kennis te meitsjen mei it SUPpen. Dit duorret in oerke, van 7-8, as fan 8-9. Der binne noch in pear plakjes frij. Omdat der ek belangstelling is fan bern út groep 7 en 8 hat de aktiviteitenkommisje besletten dat sy harren ek opjaen kinne. It
opjaen(foar eltsenien) kin by sanne_bijl@hotmail.com.