Staking Trije doarpenskoalle

Donderdag gaat de school een dag dicht. Na de prikactie , juni jl, vroegen de  leerkrachten al aandacht van de politiek over de grote problematiek in het basisonderwijs. Omdat er vanuit de politiek geen reactie komt, is er donderdag 5 oktober een nieuwe staking. De TDS gaat dicht, evenals alle andere scholen binnen Proloog.
Voor de kinderen een lekker dagje vrij.