Spreekuur dominee

Voortaan heeft Dominee Liesbet Geijlvoet spreekuur op de dinsdagochtend in het lokaal van de kerk. Heeft u een vraag over de kerk, het dorp, over de dominee of over jezelf of de wereld, Iedereen is welkom, maar graag even bellen of mailen. tel 06-20613138 Mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl