Sportive talinten

Sportive doarpsgenoaten dy ‘t bûten ús doarp sporte as prizen winne, kinne harren bysûndere sportprestaasje op dit digitale doarpsplein sjen litte.
Hynsterriden, judo, dûnsje, diplomaswimme, ensfh, mail jim foto nei redactie@reduzum.com