Sportief de zomer in

Een sportief seizoen met Ymkje Bouma is maandagavond afgesloten met een officieuze recordpoging. Aan de Joksewei hadden auto’s plaatsgemaakt voor maar liefst 49 dansende dames en 1 heer. De sporters volgden de lessen in Reduzum, Raerd, Wirdum en Grou. Bekijk een reportage op reduzumonline.