Sportgala Boarnsterhim

Op 13 febrewaris wurdt yn de Twee Gemeenten yn Jirnsum it Sportgala 2007 presintearre. Hjir wurde de kampioenen fan it jier 2007 huldige. De Redúster kampioenen Marije de Groot en kuorbalferiening Mid-Fryslân 1 stean op dizze list. As publyk kinne je ek in stim útbringe. Gean hjirfoar nei de site fan sportgala 2007