Sportdei

De lêste wike foar de skoalfakânsje begint altiden mei in sportdei. Bern dogge mei op de underdielen: heechspringen, fierspringen, 60 meter sprint, 800 meter en balgoaien. Middeis is der dan in maraton troch it doarp.
Foar de rapste rinners wie der in plak op it erepodium.