Sportbelangen zoekt nieuw Dagelijks Bestuur

De afgelopen maanden heeft een werkgroep het reilen en zeilen van de stichting sportbelangen  kritisch tegen het licht gehouden. Voornaamste wijzigingen is de organisatiestructuur, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de wijze waarop de stichting gaat functioneren. Dit houdt in dat de stichting met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering (maart 2018) een nieuw algemeen bestuur zoekt.