Speeltuincommissie zoekt vrijwilligers

Doarpsbelang Reduzum heeft een wijdvertakte werkgroepen-structuur, waarmee een hoog democratisch gehalte en een groot draagvlak wordt gerealiseerd.
Eén van de groepen, de speeltuincommissie, is op zoek naar 2 nieuwe leden. Het is niet veel werk, maar 3-4 per jaar vergaderen en 2-3 keer een ochtend de handen uit de mouwen. Voor meer info of aanmelden kunt terecht bij Dorpsbelang.