Spannend slot foar kuorballers

It is moarn der op of der ûnder foar de kuorballers fan KV Mid-Fryslân. De lêste wedstriid tsjin Tilburg moat beslist wûn wurde om yn de haadklasse te bliuwen. Kom moarnmiddei om 14.30 oere allegear nei De Twine om ús manlju en froulju oan te moedigjen! Lês fierder op de site fan K.V. Mid-Fryslân.