Skutjassers Idaerd krije dochs noch harren priis

De skutjas kampioenen fan it seizoen 2019/2020 soe ôfrûne jier, yn maart harren priis krije. Mar corona besliste oars. Foarsitter Sjouke v d Lei hat der no persoanlik by del west om de bekers út te rikjen.
Utslach seizoen 2019/2020:
1ste Willem Hofstra
2e Jan de Vries,
3e Sietse Keizer en Sjouke vd Leij,
4e Lolke Kleefstra