Rap ynternet, ek yn Friens

Yn trije jier tiid sil it bedriuw Kabelnoord yn de bûtengebieden glêsfesel oanlize sadat der ek foar bewenners fan û.ô Friens rap ynternet is. No duorret is minuten lang foar dat de mails dy’t Age Tjalma ferstjoerd oankomme. Yn de takomst moat dit rapper gean. Besjoch it lêste nijs hjiroer Omrop Fryslân