Snel, sneller, snelst

De jierlikse sportdei wie in bjusterbaarlik barren. It wie waarm, “mar dat is better dan dat it reint”, seit juf Elske. En ek foar dizze dei jildt, meidwaan is belangriker as winne. Foar de rapste marathonrinners fan de midden- en boppebou wie der in medalje.