Slotavond Ruimte voor romte

Op 18 oktober is in OSG Sevenwolden in Grou de slotavond van de dialogenreeks Ruimte voor Romte. Alle inwoners en belanghebbenden uit het buitengebied Leeuwarden Zuid die bij de eerdere dialoogavonden zijn geweest, hebben inmiddels een uitnodiging gekregen. De gemeente wil  belanghebbenden die eerder niet aanwezig waren ook informeren over deze avond.  Meer informatie over de Pilot Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid, www.leeuwarden.nl/omgevingswet.