Slagge keatswykein

De earste keatswedstriden fan dit seizoen binne dit wykein ferkeatst. Juster wiene de jeugd wedstriden en hjoed koene de grutten los. De spilers, it publyk mar ek it bestjoer koe werom sjen op in tige slagge wykein.
We kinne wer genietsje fan de moaie kransen dy’t rûnom hingje.