Skuon út, toffels oan

De straters binne drok dwaande op it skoalplein mar binne hjir moandei noch net klear mei. Om it sân fan it nij-straten-plein net yn skoalle te krijen, gean de kommende wike yn skoalle de skuon út. Bern kinne de toffels meinimme en dy yn skoalle oandwaan. Sa bliuwt de flier netsjes en moai yn de was.