Skoal Scrabble Battle

Omrop Fryslan hat fannemoarn foar it televyzje programma Tsjek yn de gymseal opnames makke. Foar in nij item yn Tsjek waard tegeare mei de bern fan groep 8 in promo filmke opnaam. Dit promofilmke is fanôf moarn tusken de reklameblokken fan de omrop te sjen.