Skerpe redens

Foar it slypjen fan jo redens kinne jo terjochte by Dirk van der Goot oan de Haedstrjitte 28. Noaren en houtsjes slipet er foar in pear sinten messkerp. Tillefoan 602670