Sinteklazemearke

Dit is jier is der in grut Redúster, Frienzer en Idaerder besetting yn de cast fan it 30e Sinteklazemearke. Neist juf Lucinda, juf Hilly en master Arnold dogge ek Fiona, Baukje en Jitske mei. De bern fan de groep 5 o/m 8 geane op tongersdeitemiddei 24 novimber hinne.
Freedtejûn 25 novimber kinne alle âlden delkomme yn de Buorkerij yn Terherne.