Sinteklaas aksje

De lêste trekking fan de stimpelkaarten lotterij, wie 1 desimber, trije wike op in rij. Dit kear om 16.30 oere by Electra, gesellich mei muzyk, swarte piten en in fjoerkoer en sa. Jeroen fytste mei de bakfyts fol swarte piten, de prizen nei de winners ta. Priiswinners