Siebe Fennema Marathon

Op 30 januari stonden de leden van biljartvereniging DWEI al vroeg in morgen klaar voor de Siebe Fennema Marathon . Vanaf half negen ’s morgens, werden de eerste caramboles gemaakt en de laatste carambole werd gestoten om 10 voor 12 door Hendrik Schaafsma.
Hij kreeg de beker die door Rudi Fennema beschikbaar gesteld is van de voorzitter Jeroen.