Seis oere thús

Hjoed is de offisjele iepening fan KH2018. Om 12.00 hawwe de bern fan de basisskoallen in sjongend begjin mei it 2018lied ‘seis oere thús’. It sjonggroepke fan master Hans, fan de TDS, hat mei  har eigen ferhaal hjir in nije klip fan makke. De bern litte ûnder oare sjen wat sy om seis oere dogge .
Besjoch hjir de klip