Schouw met gemeente

Een aantal bestuursleden en leden van de werkgroep ruimtelijke zaken hebben in november samen met Sybouth Homsma (rayonbeheerder groen) en Bram Louwerse (dorpencoördinator) van de gemeente Leeuwarden een route gelopen langs de knelpunten/bespreekpunten in het dorp.
Bekijk de bespreekpunten en ander nieuws van Doarpsbelang.