Samenzang in Prinsentuin op kerstavond

Op kerstavond is er om 19.30 uur, onder begeleiding van twee trompettisten, een samenzang van kerstliederen in de Prinsentuin. Hierna is er een kerkdienst die wordt geleid door Jelle Rollema.
Organist Durk van Gorkum en Jaap de Jong zullen samen met het kerkkoor en een aantal kinderen van groep 7 en 8 dit met muziek omlijsten. Iedereen is van harte welkom.