Samenwerking gym en korfbal

Gymnastiekvereniging Stânfries en Korfbalvereniging Mid-Fryslân/Jansma Burdaard te Reduzum hebben de handen in één geslagen en gaan bij groep 1,2 en 3 van de basisschool van start met een combinatie van gymnastiek, spel en korfbal.
Voornaamste doel van de samenwerking is dat de jongste jeugd in eigen dorp kan blijven sporten en een goed en betaalbaar aanbod kan worden gegeven dat bijdraagt aan de beweegvaardigheid van de jongste jeugd door gym, spel en korfbal.