Samen zijn…

24 december om 22:00 uur wordt er kerstavond gevierd in de Vincentiuskerk. Er wordt een Kerstverhaal vertelt van o.a.Pieter Renia, en (bekende) kerstliederen worden gezongen door Redúster koor en verder voor ieder die mee wil zingen.
Zondag 29 december is er géén kerkdienst. Wel  is de kerk open van 9.30 tot 10.30 uur. U kunt dan gewoon even binnenlopen, stil zitten, een kaarsje opsteken. Durk van Gorkum speelt tijdens dat uur een paar keer op het orgel.