Samen naar de kerstnachtdienst

Donderdagavond is er om tien uur ’s avonds een kerstnachtdienst in de kerk te Reduzum. Ds. Knol zal met medewerking van het koor deze dienst voorgaan.