Samen koken en eten

Afgelopen maanden kon de Eetclub niet in het lokaal terecht, in verband met het plaatsen van een nieuwe keuken. Er werd tijdelijk uitgeweken naar Het Theehuis in Grou en Eef en Blijke zetten in de oude bloemenzaak iets lekkers op tafel.
De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur in het lokaal. De kosten zijn € 5,00.
Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken meldt u dan aan bij: Jelly van der Zijl