Samen eten is zoveel leuker

We gaan weer meer met elkaar eten in het lokaal. En wel op woensdag 30 maart om 12.30 uur, de inloop is vanaf 12 uur. Iedereen die mee wil doen is van harte uitgenodigd om mee te komen eten.
De kosten zijn 5 euro voor een heerlijke maaltijd. U kunt zich op geven bij: Jelly van der Zijl, tel. 0566 602399 of mail: t.postuma@kpnplanet.nl