Sakeclub

Contact:
sakeclub.rfi@gmail.com


Reduzum, Friens, Idaerd: het bedrijvige hart van Fryslân. Deze drie dorpen kennen een groot aantal (kleine) bedrijven, veelal ondernemers zonder personeel. Bijna alle ondernemers van Reduzum, Friens en Idaerd, van transportondernemer tot hovenier, van boer tot installateur en van kapper tot schilder zijn lid van de vereniging. De Sakeclub behartigt de belangen van de ondernemers in algemene zin, belangen die voor alle of meerdere ondernemers gelden. Met gezamenlijke bedrijvendagen, participeren in activiteiten en advertenties treden ze naar buiten. Daarnaast geeft het aan haar leden de mogelijkheid tot ondernemers-contacten tijdens b.v. excursies en gezellige avonden.
De Sakeclub is ook verantwoordelijk voor een goede besteding van de LOF-gelden, financiële middelen die vanuit het Leeuwarder Ondernemers Fonds beschikbaar zijn voor ondernemer-initiatieven en dorpsaangelegenheden.
Dit geld kan besteed worden vanuit een gebiedsgebonden budget ( op lokaal niveau) of breder vanuit het gemeentebreed budget.
Het motto van het LOF is ‘Samen werken aan een sterk en ondernemend Leeuwarden’.
Uit de LOF-gelden werden in onze dorpen bv. de afgelopen jaren bijdrages gegeven aan de Sinterklaas-intocht, activiteiten van de activiteitencommissie, 100 jaar DB Reduzum  en de AED’s in de drie dorpen.
Els Koopmans – Voorzitter
Rianne Rodenburg – Secretaris
Wilfred Janssen – Penningmeester
Taco Velstra
Jan Rodenburg
Jan Sake Bosch