Ruimte voor romte

Samen met de bewoners wil de gemeente Leeuwarden een plan opstellen voor uw leefomgeving voor de komende jaren. Wat verdient extra aandacht? Wat moet behouden blijven of versterkt worden? En welke kansen en bedreigingen zijn er voor de leefbaarheid in uw omgeving? Tijdens deze bijeenkomst kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Dinsdag 27 juni om 19.30 in café-bar de Welp