ROTO spilet ‘Flatsoadsje’

Nei in oantal moannen fan tekstlêze en tonielrepetysjes giet ROTO jûn los. Foar de bern fan de groepen 6, 7 en 8 en oare minsken dy’t freed of sneon net kinne is jûn om 19.30 de generale fan it blijspul Flatsoadsje.