Rôt reugeltsje

In soad bern fleurich sjongend hûs oan hûs. Mei in ferskaat oan lampions rinnend by de doarren del. En oan de ein fan de jûn tôgen de bern nei hûs mei pûden fol snobbersguod. It is de alfde fan de alfde, Sint Maarten.