Rommelmerk

It waar siet net mei, hurde wyn en rein. Mar dêr bleauwen de keapers net foar wei. It rûn moai troch, der wie gjin nee te keap. De merkmaster koe oan de ein fan de dei de rekken opmeitsje. Foar de Trije Doarpen Skoalle en de pjutteklas smiet de rommelmerk €2800 op.