Romke Sybren

Bij ons is het nu ‘s middags stil,
omdat de baby slapen wil.
Op onze teentjes lopen wij,
want wij hebben er een broertje bij