Rock en Ti-Roll wykein by de Welp

Sneon 30 november begint it Rock en Ti-Roll wykein fol fjoer mei de coverband Firewall.
Snein 1 desimber kriget kafee-bar de Welp in metomorfoase, en feroaret yn in Aprés ski hut mei in happy hour en gratis entree!